Giờ là: 03:22:47. Dậy sớm thế, không ngủ hả!!
356. Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó. It only takes 3 seconds to say “I LOVE YOU”, but all one’s life to prove it - Khuyết danh.