Giờ là: 02:13:03. Dậy sớm thế, không ngủ hả!!
22. Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay.